Herkent u Dit ?

  • moeite met veranderingen en onbekende situaties.
  • graag bezig met één bepaald onderwerp of hobby. 
  • moeite met contact maken
  • graag alles op dezelfde manier doen
  • kan niet goed tegen drukte

Autisme

Autisme Thuis en Uit - Ondersteuning voor u en uw kind

Wanneer u een kind heeft met een diagnose  Autisme, dan komt u voor vragen te staan waarop u een antwoord gaat zoeken. Opvoeden is dan ineens een zoektocht geworden naar omgangsvormen, naar acceptabel gedrag en naar het geluk van je kind en andere huisgenoten.

Als ouder weet je soms al vroeg dat er iets is met je kind, maar wat dat dan precies is , kun je lastig benoemen omdat alles wat je zegt ook bij andere kinderen wel eens voor komt. Toch voel je dat het meer is.

Meestal gaat het balletje aan het rollen, zodra het kind op school mee moet doen met de rest van de klas. Dat wat je al wist, kan zich juist dan gaan manifesteren. Dat kan zijn in gedrag, leerproblemen en een sociaal-emotionele achterstand.  

Vaak mist je kind de spontane aansluiting met medeleerlingen en moet deze met behulp van ouders en leerkrachten in stand worden gehouden. Maar je kind kan ook op verschillende terreinen uitblinken, waarop je kunt verder bouwen. Aansluiten bij je kind is belangrijk, want dan voelt je kind zich begrepen en gezien.

Wilt u dat er iemand mee kijkt bij de zorg om uw kind, thuis en of op school of een club ? Dan kan autisme thuis en uit u daarbij helpen.