Wie kan begeleiding aanvragen ?
Wij zijn er voor kinderen/jongeren met autisme en hun ouders, broer, zus.

Ook wordt er gewerkt aan het sluiten van vriendschap en kan een mogelijke vriend of vriendin, meegenomen worden in de begeleiding, om de vriendschap te kunnen blijven onderhouden.

Over het algemeen gaat de betaling via ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoons Gebonden Budget). Beide aanvragen dienen bij de Gemeente te worden ingediend.

Ook kunt u verwezen worden door een huisarts of specialist.


Bereikbaar ?
U kunt ons elke werkdag bellen op telefoonnummer 06 30367061.
De voicemail kunt u inspreken zodat wij u terug kunnen bellen.