Wat kan Autisme Thuis en Uit Betekenen ?

Autisme thuis en uit kan hulp bieden bij het begeleiden van het kind of jongere met een Autisme Spectrum Stoornis en/of een  aanverwante stoornis.

Omdat ieder kind of jongere met autisme  anders is, werken we vanuit een individuele benadering en aanpak. Door middel van spel en activiteit en soms andere creatieve manieren, leggen we contact waardoor het eigene zichtbaar wordt. Dit eigene, hoe lastig en mooi het soms is, mag er zijn en is belangrijk voor de eigenwaarde, zelfacceptatie en zelfbeeld.

Vanuit dit persoonlijke aspect werken we samen aan zijn/haar ontwikkeling, zowel in de thuissituatie als buitenshuis.
Zo kunnen we tot een sfeer komen waarin het kind of de jongere zich zo goed als mogelijk voelt. En wat  andere gezinsleden ten goede  komt.

Ook wordt er aandacht besteed aan het aangaan en onderhouden van vriendschappen; dit is de basis voor het toekomstige sociale netwerk van de persoon met autisme.

Aangezien autisme blijvend is, zal ook de begeleiding met een zekere regelmaat geboden worden.

Thuis: werk ik in de gezinssituatie omdat daar de basis ligt naar een weg binnen de maatschappij. Belangrijke aspecten zijn:

– dat je kind en gezin erkenning krijgt
– het leren omgaan met het andere gedrag
– duidelijkheid aanbrengen in ruimte, tijd en vrije tijd
– verduidelijken van communicatie
– een persoonlijke begeleiding naar zelfacceptatie
– aanleren van sociale vaardigheden en algemene dagelijkse zelfredzaamheid

 
School/Werk: is een verlengstuk van thuis, daarom is  afstemming belangrijk

– als het nodig is mee naar school/werk gaan
– op school/werk laten zien, waarin je kind anders is en wat er nodig is
– begrip kweken en in overleg gaan
– contacten leren leggen met anderen
– vriendschappen onderhouden

 
Uit: is een buitenshuis situatie, waarin het nog lastiger is om je veilig te voelen en te zijn zoals je bent. Daarom is het leren omgaan met onvoorspelbare gebeurtenissen zo wezenlijk.

– gewoon buiten spelen, middagje vissen
– naar een speeltuin of naar de bossen
– een film in de bioscoop
– (pop)concert
– dagje Ardennen
– weekendje logeren
– persoonlijke voorkeuren samen invullen